Služby

Znají zákazníci vaši firmu?

K výrazu online marketing, nebo také internetový marketing naleznete mnoho definic, které mají většinou jedno společné a to, že se jedná o činnost provozovanou pomocí sítě internet, která by měla vést k dosažení požadovaného cíle. Cílem obvykle bývá vyšší návštěvnost webových stránek a s tím spojený prodej zboží, nebo služeb, pořp. zvýšení povědomí o značce (společnosti) či produktu.

Online marketing

Znáte vaše zákazníky?

Proto aby bylo dosaženo cíle je potřeba se zaměřit na mnoho dílčích činností jako je např. analýza zákazníka a prostředí, na základě analýz vytvoření strategie a marketingového mixu, správné napsání textů (copywriting), budování zpětných odkazů (linkbuilding), optimalizace popisků, nadpisů a dalších textů, aby se web „líbil“ vyhledávačům (samozřejmě i návštěvníkům/zákazníkům) a zařazovali ho na vyšší pozice ve výpisech hledání (SEO), prokliková reklama (PPC), kvalitví produktové fotografie a mnoho dalšího. Pro skvělé fungování je potřeba využívat synergicky všechny oblasti, aby spolu perfektně spolupracovaly.

Společnost forco s.r.o. vám nabízí outsourcing služeb v oblasti online marketingu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme vždy individuálně a zpracováváme řešení na základě analýzy jeho potřeb, jelikož každá firma je jedinečná.

Služby Online marketingu zahrnují například: Konzultace, budování značky, analýza potřeb firmy, vyhodnocení a návrh řešení jednotlivých procesů i kompletní strategie a plánování, analýza stávajících webových stránek, copywriting, tvorba zpětných odkazů, tvorba klíčových slov, správa sociálních sítí, tvoření a správa PPC kampaní, tvorba bannerů, …

 

ICT

ICT fungující na 100%

V současné době bezpočtu informací se již žádná moderní a prosperující se neobejde bez výpočetní techniky a s ní spojených periferií. Klíčem k úspěchu je tedy udržovat ICT v perfektním a na 100% fungujícím stavu. Přesto někdy nastane chvíle, kdy dojde k nenadálé poruše techniky a některé firemní procesy se výrazně zpomalí, nebo zcela zastaví, což je vždy velice nepříjemná situace.

Společnost forco s.r.o. vám nabízí outsourcing služeb v oblasti výpočetní techniky přímo ve vaší firmě, popř. pomocí vzdáleného připojení. V případě rozsáhlejší opravy si zařízení odvezeme a po opravě opět přivezeme, přičemž vám dobu opravy můžeme poskytnout náhradní zařízení.

Služby ICT zahrnují například: poradenství v oblasti software a hardware, konzultace a návrh řešení, údržba a čistění PC, diagnostika nefunkčnosti, uživatelská podpora a školení uživatelů, zálohování dat, …